Sochárske sympozium.

*200m od ubytovania*

Pri zrode sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch stáli sochári Rudolf Uher, Miroslav Chlupáč, Andrej Rudavský a sympoziálna myšlienka o spojení umenia a prírody. V r. 1964 vytvorili v ružbašskom travertínovom lome prvé skulptúry a o rok neskôr sa konal prvý oficiálny ročník sympózia.

Odvtedy sa v lome každoročne stretli sochári, aby v kameni zhmotnili svoje predstavy. Výzvou pre umelcov bola možnosť tzv. "taille directe" - realizácia priamo v materiáli, i možnosť osloviť dané prostredie, či dať sa ním osloviť - vyjadriť jeho podstatu vo väzbe na rytmus terénu a celkový charakter okolitej krajiny.

Počas dvadsiatichšiestich rokoch vznikla v areáli kameňolomu a v jeho bezprostrednom okolí unikátna galéria 104 kamenných sôch od umelcov zo štrnástich krajín.

Areál Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch bol 1.7.1997 MK SR vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Ubytovanie

Možnosť stravovania na prízemí v reštaurácii.

1x parkovisko vo dvore

1x letná terasa + gril

1x zimná terasa

 

Zabezpečená vlastná minibusová doprava (do 9 os.).

(vleky, kúpaliská a tak ďalej, podľa potreby zakaznika a dohody)

Odvoz na mieste bez poplatku do 3km.

 

obchod 200m

autobus 150m

vlak 3km - Nižné Ružbachy

.::   VONKU

Copyright 2006 - Design & Engine: Bajan
Za obsah stránky zodpovedá U Bažanta